TeamFive21 zet zich in voor de voortdurende fysieke en mentale ontwikkeling van elke atleet en coach middels het aanbieden van hoge kwaliteit lessen en een community gericht beleid.

Het thema gezondheid is het fundament van de gezamenlijke visie van de ondernemers die betrokken zijn bij TeamFive21. Naast gezondheid delen wij een viertal kernwaarden die van grote invloed zijn op de bedrijfsvoering:

Samenwerking, verbinding en saamhorigheid

Ons streven is om een plek te creëren in de Waarderpolder dat floreert door de gemeenschap voor de gemeenschap.

'Health, Strength, Community & Passion"

Passie en plezier

Wij zijn gedreven door passie. Dit maakt het ons mogelijk om cliënten met veel plezier te helpen om te werken aan het optimaliseren en onderhouden van hun lichamelijke en geestelijke gezondheid.

Open communicatie en gelijkwaardigheid

Wij streven naar het creëren van een omgeving waar medewerkers en cliënten zich gewaardeerd, gelijk en welkom voelen, gekenmerkt door een veilige sfeer van openheid en onderling vertrouwen.

Deskundigheid

Door alle aanwezige kennis en ervaring, is ons streven om mensen op een zo goed mogelijke wijze te onderrichten en te stimuleren en te helpen groeien op mentaal en fysiek vlak.